24 januari 2023

Bestuur bij UWV-bijeenkomst Dienstverlening met menselijke maat

Samen werken aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. UWV wil dat mensen zich gezien, gehoord en geholpen voelen. Daarom werkt het UWV aan het verbeteren van haar dienstverlening. Op 26 januari 2023 vertegenwoordigt Frank Verberne SIEV tijdens de UWV-bijeenkomst ‘Ruimte voor menselijke maat en preventie’ met brancheorganisaties en werkgeversverenigingen.

Doel van de bijeenkomst is het halen en brengen van informatie, het delen van wensen en ervaringen over het effect van huidige en toekomstige uitvoering van wet- en regelgeving SV.  UWV: “Zo werken we samen en maken we gebruik van elkaars deskundigheid met als resultaat elkaar versterken en verbeteren.” Maarten Camps is aanspreekpunt voor verbeteringen, suggesties en aandachtspunten voor de dienstverlening van UWV.

Meer focus op preventie
Hoe kan werkloosheid worden voorkomen met de ontwikkeling van Regionale Werkcentra? En hoe kan arbeidsongeschiktheid worden voorkomen door kennis over en onderzoek naar arbeid en gezondheid. Margaretha Buurman is hoofd Kenniscentrum van UWV en Rob Witjes hoofd van de afdeling Arbeidsmarktinformatie en –advies. Waar liggen jullie behoeftes? Wat doen we al en wat zouden we meer moeten doen?