In artikel 29 van de Cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf is bepaald dat de werknemer de extra vrije dag kan opnemen op de eigen verjaardag of op 1 mei. SieV ziet liever dat deze extra dag gewoon als een extra vakantiedag wordt gezien en dus vrijelijk in overleg kan worden opgenomen. Daarnaast kan deze extra dag beter verdisconteerd worden bij werknemers die minder dan 5 dagen en/of 32 uur per week werken. Hoe ziet de uitvoering er in de praktijk uit?

Uitvoering

De bepalingen voor de extra dag zijn vreemd: op 1 mei collectief vrij nemen? Hoe dan? Of op de verjaardag van de werknemer? Er zijn 365 dagen per jaar waarvan er gemiddeld 260 op een werkdag vallen. Dus er is dan een gerede kans dat iemand jarig is op een niet-werkdag, hoe gaat een werkgever daarmee om? En om bedrijfseconomische redenen is het niet mogelijk om collectief  op 1 mei vrij te nemen; 5 mei zou beter zijn. Dat is een feestdag waar iedereen van zou moeten genieten. Op 1 mei, op de Dag van de arbeid vrij zijn, is een contradictie.

Veel allochtone medewerkers hebben niet altijd een geboortedatum, waardoor veel bedrijven de geboortedag op 1 januari zetten. Maar dat is al een feestdag waarop je normaal gesproken vrij bent; je kunt niet twee keer vrij zijn op een en dezelfde dag. Bovendien, mensen die op basis van een scholencontract (40 weken per jaar) werken, lopen dus een gerede kans dat hun verjaardag altijd in een vakantieperiode valt. Of een vakantiewerker die juist in die periode jarig is, moet die dan vrij nemen?

Conclusie

Naar mijn mening is deze geste aan de vakbonden in casu de werknemers niet goed doordacht of berekend. Was het een verhoging van de reguliere vrije dagen, dan was het simpel rekenwerk voor de salarisadministratie. In deze context moet een werknemer die dag specifiek aanvragen en opnemen, want meenemen naar volgend jaar is niet mogelijk en niet wenselijk.

Daarom pleiten we als mkb-branchevereniging voor afschaffing van artikel 29. Wij accepteren het gegeven feit van de extra dag, maar willen deze zonder oormerk opnemen in het op te bouwen vakantierecht. Iets wat ook administratief beter af te handelen is voor salarisadministraties.

Namens het SieV-bestuur

Maurice Rutgrink

voorzitter SieV