18 maart 2019

SIEV algemene ledenvergadering op 21 maart

Op donderdag 21 maart houdt SIEV haar algemene ledenvergadering in het Waterlinie Museum in Bunnik. SIEV heeft ieder jaar twee ALV’s, waarvan één in Noord-Nederland, de andere Zuid-Nederland. De laatste ALV was in Den Bosch.

Nu SIEV grote stappen heeft gezet in professionalisering, is dat ook weer terug te zien in de opzet van de vergadering. Het vergadergedeelte is ingekort. Er is nu meer tijd ingeruimd voor een spreker of workshop. Daarnaast is er nu ook tijd vrijgehouden voor een rondleiding in het Waterlinie Museum. De beheerders hebben ons toegezegd deuren te openen voor de leden van SIE,V die anders voor het publiek gesloten blijven. Wat het bestuur een mooie metafoor vindt voor de situatie waarin SIEV zich bevindt inzake cao-onderhandelingen waarbij deuren gesloten blijven.

Workshop Aanbesteden
Maanden zijn zij al bezig met de opzet van een workshop Aanbesteden. Intussen is daar een interessante workshop uit voort gekomen die wij aan alle leden van SIEV aanbieden. De presentatie is in handen van Roy Odekerken. Belangrijkste topic in deze workshop is hoe ook kleine bedrijven mee kunnen doen aan een tender c.q. aanbesteding. Roy heeft al meerdere tenders mee helpen opstarten en spreekt vanuit eigen ervaring met een flinke dosis juridische onderbouwing en de valkuilen bij de samenwerking.

Aftreden secretaris
Daarnaast is het aftreden van bestuurslid mevrouw C. Broersen als secretaris een feit. Gelukkig is er een nieuw persoon opgestaan die deze functie op zich wil nemen. Tijdens de ALV gaat deze man zich voorstellen aan de leden. Gelukkig is hij voor velen geen onbekende en men ziet hem niet gauw over het hoofd tijdens een bijeenkomst. Het bestuur is blij met deze aanmelding, maar er staat nog 1 bestuur functie open. Hierbij spreekt het bestuur zich uit voor bezetting van deze functie door een vrouw.

Ook op de ALV-agenda
Verder staan op de agenda de kwestie hoe om te gaan met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, de nieuwe cao en de rol van SIEV daarin, het nieuwe PR- en marketingbeleid 2019 en de reguliere zaken die op een ALV thuishoren.

Wij zien alle SIEV-leden graag donderdag 21 maart a.s. in Bunnik!