Enkele weken geleden heeft SIEV gepubliceerd over de rechtszaak die het FNV is gestart tegen het bedrijf Helpling. Net als de OSB is SIEV van mening dat Helpling markt verstorend werkt en steunt dan ook het initiatief van de FNV om deze rechtszaak te starten. Daarnaast kan SIEV zich net als OSB vinden in de argumentatie van het FNV.

SIEV en OSB besturen overleggen met grote regelmaat met elkaar over hoe de branche gezond kan worden gehouden, zowel op het gebied van arbeidsvoorwaarden alsook oneigenlijke praktijken die markt verstorend kunnen zijn. Zo is SIEV betrokken bij het overleg van de cao maar zit niet aan tafel bij de cao-onderhandelingen.

Zoals Helpling nu werkzaam is binnen de markt leidt dit tot oneerlijke concurrentie jegens de bedrijven die in de markt werkzaam zijn. Uiteindelijk kan dit ten kosten gaan van de werkgelegenheid. Anderzijds zou het ook opdrachtgevers kunnen verleiden om andere soortige bedrijven te contracteren dan de traditionele schoonmaakbedrijven.  SIEV zegt daarmee niet dat zij tegen modernisering en digitalisering is maar SIEV is wel van mening dat deze innovaties tot gelijke speelveld moet leiden, waarbij werkgelegenheid cruciaal is en moet blijven.

Om deze reden is er een morele steun vanuit SIEV richting het FNV in deze procedure.