Op 21 Maart 2012 werd de vereniging Schoonmaken is een Vak ingeschreven bij de notaris. Derhalve vieren wij op Dinsdag 21 Maart 2017 ons 1ste Lustrum. Hoe dat vorm gegeven wordt laten wij u snel weten.

Vast staat dat wij in 5 jaar tijd van Sjors van de Rebellenclub naar een solide mkb branchevereniging zijn gegroeid. Nu met meer dan 160 leden en groeiende is er geen sprake meer van de Tegenpartij, maar van een mkb vereniging die klaar is voor de verantwoordelijkheden.

En dat allemaal dankzij onze leden die ons van harte hebben gesteund. Door hen en met hen hebben wij dit bereikt.