Word lid

Wilt u lid worden van onze branchevereniging? U kunt onderstaand aanmeldformulier daarvoor gebruiken. Met uw gegevens wordt uiteraard zorgvuldig omgegaan comform de hiervoor geregelde wet- en regelgeving. U krijgt z.s.m. een bevestiging van uw aanvraag.

 

Binnen 3-5 werkdagen neemt het bestuursbureau contact met u op om e.e.a. te bevestigen of voor aanvullingen. Vanaf 2018 zal er voor het bepalen van de hoogte van de contributie, gewerkt worden met een indeling in
4 categorieën (geen btw):

 

Categorie:Omzet*:Contributie 2018:
1tot en met € 999.999,99€ 325,00
2€ 1.000.000,00 - € 4.999.999,99€ 650,00
3€ 5.000.000,00 - € 9.999.999,99€ 1.000,00
4vanaf € 10.000.000,00€ 1.400,00

*  Omzet gebaseerd op 2016, schoonmaakgerelateerd (N-2)

 

Nieuwe leden betalen bij inschrijving éénmalig € 50,00 administratiekosten (geen btw).

Disclaimer

Gebruik van deze site is onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de inhoud. Webbeheerder en auteurs verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Webbeheerder en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Het auteursrecht c.q. databankrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij SieV dan wel haar licentiegevers. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van SieV of de webbeheerder is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen.

SieV staat niet in voor de juistheid van de informatie op sites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van sites van derden die via de website van SieV, via hyperlinks, banners of andere links bereikt zijn.


Contactpersoon


Vestigingsadres bedrijf