De afgelopen maanden heeft SIEV voor haar leden gelobbyd bij de VNG (Verenigingen Nederlandse Gemeenten) over de toepassing van precariorechten bij gebruik van de openbare ruimte voor de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden, waarbij ladders, hoogwerkers en steigers gebruikt worden. Dit is succesvol geweest.

SIEV heeft met VNG afgesproken dat SIEV-leden met ingang van 1 april 2018 geen precariorechten verschuldigd zijn mits SIEV-leden herkenbaar zijn. Dit kan door op de bedrijfsbusjes en -auto’s de SIEV-sticker zichtbaar te laten zijn. Ook dienen de ladders/steigers/hoogwerkers voorzien te zijn van een SIEV-logo.