Zoals u wellicht weet, organiseert de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche elk jaar een uitreiking van de Best Practice Award. Met de gedachte dat goed...

Voor 2018 is bekend voor welke opleidingen de RAS een bijdrage in de opleidingskosten beschikbaar stelt aan werkgevers en wat de hoogte is van de bijdrage per werknemer. Het complete overzicht van de ...

Week van de Werkstress: Wat kunt u doen? Van 13 t/m 16 november 2017 is het voor de vierde keer de landelijke Week van de Werkstress. In het hele land organiseren bedrijven activiteiten om werkstress ...

Afgelopen oktober heeft SIEV weer drie nieuwe leden mogen verwelkomen. Dat zijn: ECS-Economy Clean Sittard v.o.f. Habu Schoonmaakorganisatie B.V. De Warme Wind Wij heten deze nieuwe leden van harte we...

ECMR start nieuwe implementaties om verdere duurzame acties te verhogen in samenwerking met de Nederlandse branchevereniging SieV en het Nederlandse Circulaire Schoonmaakcentrum. Gezamenlijke kennis e...

VVD, CDA, D66 en de CU maakten dinsdag 10 oktober jl. hun plannen voor de komende kabinetsperiode bekend. Servicemanagement zette, samen met OSB, de gevolgen van het regeerakkoord voor de schoonmaakbr...

Door de CAO-partijen is een nieuw loongebouw ontwikkeld. Op 1 januari 2018 wordt het nieuwe loongebouw ingevoerd. Het nieuwe loongebouw heeft alleen betrekking op het basisuurloon. Voor meer informati...

De jury van de Golden Service Awards heeft uit de meer dan honderd inschrijvingen voor Schoonmaker van het Jaar 2017 tien genomineerden voor België en tien genomineerden voor Nederland gekozen. Zij g...

Op 25 en 26 september 2018 ontmoet het Nederlandse schoonmaakgilde elkaar op de Schoonmaak Vakdagen, hét evenement voor professionals binnen de schoonmaakbranche. Tijdens de Schoonmaak Vakdagen word...

Op 12 oktober 2017 wordt onze eerstvolgende Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierover zijn de SIEV-leden vandaag per e-mail geïnformeerd en uitgenodigd. We zullen onze leden via het SIEV-intranet ...

Leuk nieuwtje vanuit de SIEV-leden! Bottinga Multi Cleaning in het kleine plaatsje Akkrum (Friesland) heeft een mooie opdracht binnen gehaald. Er was een landelijke opdracht uitgezet door de Spar supe...

Van de week sprak ik een vriend, eigenaar van een klein schoonmaak- en glazenwasbedrijf. Wij werken weleens voor en met elkaar, dus onze gesprekken gaan wel eens wat dieper dan het normale oppervlakki...

Zoals bekend, is door MKB branchevereniging SIEV! (Schoonmaken is een Vak) en MKB branchevereniging VOCC (Vereniging voor Ondernemende Contract Cateraars) de intentie uitgesproken om met elkaar een sa...

Eén van onze leden ontving onlangs een e-mail van een schoonmaakbedrijf (niet zijnde lid van een branchevereniging), met daarin, in onze ogen, absurde tarieven. Binnen het bestuur is deze e-mail besp...

Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden hebben uitwerkingen die binnen het mkb heel anders uitpakken dan binnen grootbedrijven. Het is daarom ook niet vreemd dat er binnen het mkb vaak de gedachte is da...

Afgelopen juli heeft SIEV twee nieuwe leden mogen verwelkomen. Dat zijn: Schoonmaakbedrijf Post B.V. Bea Schoonmaakdiensten Wij heten deze nieuwe leden van harte welkom bij onze branchevereniging en z...

De commissie achter de code verantwoordelijk marktgedrag heeft de zelfverklaring die organisaties die de code ondertekenen afleggen, vervangen door een scan. De code verantwoordelijk marktgedrag maakt...

Als zelfstandig ondernemer koop en gebruik ik professionele middelen en materialen. Bij elke nieuwe schoonmaak(st)er leg ik uit wat deze middelen doen, wat zij kunnen, waar zij voor gebruikt mogen wor...

“Schoonmakers nog altijd uitgebuit” Deze titel stond boven een artikel op 5 juli op Servicemanagement.nl. De spreker vertelt over de bodemprocedure die zijn bedrijf met acht anderen begonn...

Vandaag verscheen in de media de oproep van OSB aan informateur Gerrit Zalm en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie om op een andere wijze te kijken naar de schoonmaakbranche. Terecht ...

Als vereniging zijn wij altijd druk doende geweest om de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in te zetten. Zo is deze Code een integraal onderdeel binnen het SieV Keurmerk. Maar de Code doet meer. Wij h...

Enige tijd geleden heeft Cindy Broersen, secretaris bij onze branchevereniging, een bezoek gebracht aan ECMR, een bedrijf dat zicht richt op het recyclen van reinigingsmachines en overige materiale...

Vakantiebanen voor scholieren en studenten zouden in veel sectoren voor het oprapen liggen. Het tekort aan zomerkrachten draagt eraan bij dat jongeren gemiddeld meer verdienen dan vorig jaar. Dat bli...

Zakendoen met een uitzendbureau? Zorg dan dat u én het uitzendbureau zich aan de regels houden. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt een checklist beschikbaar, die helpt een uit...

Op 16 oktober a.s. van 14.30 – 18.00 uur wordt het Congres Code Verantwoordelijk Marktgedrag 2017 gehouden in Delft. Klik hier voor de uitnodiging. Via de link in de uitnodiging kun je je aanmelden ...

Deze week hebben de besturen van SIEV en VOCC vervolg gegeven aan de uitgesproken intenties voor nadere samenwerking. De bestuursleden van beide brancheverenigingen hebben afgelopen woensdag een const...

In juni heeft SIEV weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Dat zijn: A.S. Alblasserdams Schoonmaakbedrijf B.V. Nederrijn Schoonmaak B.V. De Dam Schoonmaakorganisatie B.V. en terug van weggewee...

Het breekpunt van het jaar, de vakantie. Opvallend dat er over vakantie veel te doen is. Ik lees over vakantiestress bij gezinnen die al in December aan het plannen slaan om de agenda’s en dus de va...

Vanaf 1 juli 2017 geldt er een nieuwe wet omtrent betalingstermijnen die onredelijk lange betalingstermijnen tegengaat. De maximale betalingstermijn zal 60 dagen bedragen.  Zowel in Nederland, als oo...

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen nog langer de tijd om zich aan de passen aan de Wet DBA. De handhaving is namelijk verder opgeschort tot in ieder geval 1 juli 2018. Het opschorten van de handh...

In de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbranche gelden per 1 juli 2017 onderstaande loontabellen: Klik hier voor het pdf-bestand “Loontabellen per 1 juli 2017” Bron: RAS...

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden op ons bestuursbureau is er een vacature beschikbaar. Er wordt gezocht naar een secretarieel medewerk(st)er. Ken je iemand die interesse heeft? Breng dan de vac...

Onder het motto “Jij maakt het verschil” werden vorig jaar meer dan 50.000 schoonmakers van zo’n 60 schoonmaakbedrijven in Nederland in het zonnetje gezet op De Dag van de Schoonmaker. Deze eers...

Aanbestedingen en vuistdikke contracten: ook cateraars hebben ermee te maken. Volgens Ruud Baljé, voorzitter van branchevereniging VOCCateraars (Vereniging Ondernemende Contract Cateraars), slaat het...

Door het wegvallen van de inleerschalen in de nieuwe schoonmaak cao ontstaat per 1 januari 2018 de situatie welke het voor schoonmaakbedrijven interessant maakt om in de periode 1 juli 2017 t/m 31 dec...

In mei heeft SIEV weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Dat zijn: Zeeland Cleaning B.V. Star-Cleaning Schoonmaakbedrijf Multi Clean Deventer Wij heten deze nieuwe leden van harte welkom bij ...

Onder het motto “Jij maakt het verschil” werden vorig jaar meer dan 50.000 schoonmakers van zo’n 60 schoonmaakbedrijven in het zonnetje gezet op De Dag van de Schoonmaker. Deze eerste editie op ...

Onlangs is het SIEV-forum online gegaan. Wil je als SIEV-lid geen belangrijke informatie missen? Log dan regelmatig in op het forum! Het SIEV-forum wordt gezien als communicatieplatform voor – u...

Het uitstel voor de nieuwe regels voor meerwerk betekent dat organisaties nog tot 1 januari 2018 overwerkloon kunnen inzetten in een cafetariaregeling. Dat kan veel geld schelen voor werkgevers en wer...

Het nieuwe CAO boekje 2017-2018 is vanaf nu verkrijgbaar. Meer informatie en de mogelijkheid om deze te bestellen vindt u via onderstaande link: Bestel CAO boekje 2017-2018    Levering zal vanaf ei...

In april heeft SIEV weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Dat zijn: Allpro Service B.V. Schoonmaakbedrijf AGOUTY Bakermans Schoonmaakbedrijf B.V. Schoonmaakbedrijf Effective B.V. Gorrim Clea...

1. Doel Siev! Wie zijn de grondleggers van SieV en wat was hun ultieme doel? In eerste instantie waren Edward Essenberg, Monique van Gulik, Sabine Aalbers en Pieta Hoogvliet de initiatiefnemers. We or...

Op 21 maart 2017 bestond SIEV 5 jaar. Op de foto hiernaast ziet u de drie oprichters bijeen tijdens het tekenen van de oprichtingsakte. Pieta Hoogvliet was als een van de initiatiefnemers nauw betrokk...

Gisten hebben circa vijftig leden van SIEV kunnen mee beleven dat tijdens de algemene ledenvergadering Pieta Hoogvliet erelid werd van de mkb-branchevereniging. Hoogtepunt daarnaast was dat voorzitter...

Aankomende donderdag 13 april is het de 1ste SieV ALV van 2017. Deze ALV is alleen voor SieV leden en genodigden. Dit is de laatste aankondiging voor degene die zich nog hebben aangemeld om dit alsnog...

MKB Brancheverenigingen Schoonmaken is een Vak! (SIEV!) en de Vereniging voor Ondernemende Contract Cateraars (VOCC) hebben de intentie uitgesproken om met elkaar ervaringen en kennis uit te wisselen ...

In maart heeft SIEV weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Dat zijn: JDE Schoonmaakdiensten V.O.F., Schoonmaak-Sterren V.O.F., Brom Schoonmaakbedrijf B.V., Etom Schoonmaakbedrijf B.V., De Kro...

Op dit moment worden de teksten voor het nieuwe CAO-boekje gemaakt. Via deze link, die RAS beschikbaar stelt, vind u de belangrijkste wijzigingen. Op de website van RAS zal men nader geïnformeerd wo...

Vandaag, 21 maart 2017, viert branchevereniging Schoonmaken is een Vak!, kortweg SieV, het eerste lustrum! Met trots kijken we op de afgelopen vijf jaar terug, waarbij de branchevereniging zich heeft ...

De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2017 het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (ook wel afgekort tot: ‘de Arbowet’) aangenomen. De gewijzigde Arbowet heeft tot doel de betro...

In februari heeft SIEV weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Dat zijn: ASIBIE Cleaning, Caster B.V., Eijssink Schoonmaak B.V., HMS Schoonmaak, De Vos B.V., Aksent op Schoon B.V., Dozo Glazen...

Vakbonden CNV en FNV en de onderhandelaars van de werkgevers zijn na een marathonoverleg vrijdagochtend tot een nieuwe schoonmaak-cao gekomen. Het gaat om een tweejarige cao (van 1 januari 2017 tot 1 ...

Op 13 april aanstaande wordt de Algemene Leden Vergadering van de vereniging Schoonmaken is een Vak gehouden. In tegenstelling tot normaal willen wij de vergadering pas om 15.30 uur starten. reden voo...

Op 17 februari 2017 is het tien jaar geleden dat Glazenwasserij Rinie het levenslicht zag. Nu lijkt Glazenwasserij vaak iets eenvoudigs of simpels voor de leek, maar inmiddels is het bedrijf uitgegroe...

Brancheorganisatie OSB heeft dinsdag namens de werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche een loonbod van 4,2% neergelegd bij CNV en FNV. De werkgevers verwachten dat de vakbonden op donderd...

Op 21 Maart 2012 werd de vereniging Schoonmaken is een Vak ingeschreven bij de notaris. Derhalve vieren wij op Dinsdag 21 Maart 2017 ons 1ste Lustrum. Hoe dat vorm gegeven wordt laten wij u snel weten...

SieV staat op stand K27 van de Vakbeurs Facilitair. Alhoewel we niet erg gunstig gepositioneerd staan is de aanloop goed te noemen. De lezingen van Gijsbert van Voorst namens Keurmerk Nederland en Cin...

Mogelijk was het u al opgevallen maar SieV is verhuisd! Niet langer meer in Hendrik Ido Ambacht maar vanaf 2 januari 2017 in Hoofddorp. Onze nieuwe adresgegevens zijn: SIEV branchevereniging schoonmaa...

Een schone woon- en werkomgeving hebben immers grote invloed op ons dagelijks leven. Dankzij de professionele schoonmaak is het bijvoorbeeld prettig werken in een schoon kantoor. De schoonmaakbranche ...

Geachte heer Rutgrink, In reactie op uw brief d.d. 30 december 2016, het volgende, U verzoekt de RAS om duidelijkheid over de RAS-bijdrage en het recht op opleidingsvergoedingen van de RAS. Ik kan hie...

woensdag 25 januari 2017 Programma kennisoverdracht Ter aanvulling op de beursvloer zorgt de organisatie voor kennisoverdracht op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer. Hieronder treft ...

JDE schoonmaakdiensten Enschede 100ste loot aan de SIEV-keurmerk-boom. Vandaag een bijzonder moment in Enschede. Daar werd vandaag namelijk door Keurmerk Nederland aan JDE Schoonmaakdiensten het 100st...

De vakbeurs Gebouwbeheer vindt plaats op 25, 26 & 27 januari 2017 in de Jaarbeurs Utrecht en richt zich specifiek op bedrijven die zich bezig houden met het gebouwgebonden deel van het facilitair ...

Overlegronde 4, 16 december 2016 Op vrijdag 16 december heeft OSB de vierde onderhandelingsronde gevoerd met de vakbonden CNV en FNV om tot een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche t...

Het Nieuwe SIEV logo Het nieuwe logo van SIEV is gebaseerd op een universeel thema in de wereld van de schoonmaak, en dat is WATER en ZEEP. Als de schoonmaker of glazenwasser bezig is met zijn of haar...

Ook al is SIEV nog niet doorgedrongen tot aan de onderhandelingstafel wat betreft de nieuwe CAO, dat wil niet zeggen dat SIEV geen mening heeft over de nieuwe CAO. Daartoe heeft SIEV een bidbook opges...

In deze rubriek feliciteert SIEV leden die iets bijzonders te melden hebben. Dat kan van alles zijn: een jubileum, een werknemer die 12,5 jaar of langer in dienst is, een keurmerk dat wordt behaald of...